ไอทีโซนาส จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย เคส พาวเวอร์ซัพพลายระดับคุณภาพ โทร 0-2294-8165
Medium Price
ATX/mATX (PSU 550w / 500w)
Case computer
Middle tower
sain Case
จำนวนเข้าชม 1744 ครั้ง
detail

-Fan LED 12cm X3
-Tempered Glass

solar Case
จำนวนเข้าชม 821 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

frozen Case
จำนวนเข้าชม 3278 ครั้ง
detail

-Fan LED 12cm X2
-PSU550W

taurus Case
จำนวนเข้าชม 790 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

dragon Case
จำนวนเข้าชม 985 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

capricorn Case
จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

Hyper Case
จำนวนเข้าชม 1204 ครั้ง
detail

-Free Mouse
-Fan 12cm X2
-PSU550W

Hercules Case
จำนวนเข้าชม 2034 ครั้ง
detail

-Free Mouse
-Fan 12cm X2
-PSU550W

Falcon Case
จำนวนเข้าชม 2182 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Falcon Case
จำนวนเข้าชม 2466 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Iris Case
จำนวนเข้าชม 2035 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Bullstorm Case
จำนวนเข้าชม 1694 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Task Case
จำนวนเข้าชม 2973 ครั้ง
detail

-á¶ÁKeyboard
-á¶Á Mouse
-PSU550W

Twist Case
จำนวนเข้าชม 1375 ครั้ง
detail

-Fan LED
-Hd Audio
-PSU550W

Spear Case
จำนวนเข้าชม 2680 ครั้ง
detail

-á¶ÁËٿѧ
-Hd Audio
-PSU500W

Soar Case
จำนวนเข้าชม 1370 ครั้ง
detail

-á¶ÁËٿѧ
-Hd Audio
-PSU500W

IronZ Case
จำนวนเข้าชม 1973 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Bullets Case
จำนวนเข้าชม 1750 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Viper Case
จำนวนเข้าชม 1802 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Victory Case
จำนวนเข้าชม 2973 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Gunner Case
จำนวนเข้าชม 1934 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿14«Á
-PSU500W

Fighter Case
จำนวนเข้าชม 2937 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿14«Á
-PSU500W

Xcommando Case
จำนวนเข้าชม 4846 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

NINJA Case
จำนวนเข้าชม 6361 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

ZeroJ Case
??
จำนวนเข้าชม 4575 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

DOJO Case
จำนวนเข้าชม 8558 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

CIRCLE Case
จำนวนเข้าชม 2769 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿12«Á
-PSU500W

fresh Case
จำนวนเข้าชม 8023 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

HAWK Case
จำนวนเข้าชม 10389 ครั้ง
detail

-LED Front.
-¾Ñ´ÅÁä¿12«Á2µÑÇ
-PSU500W

JAZZ Case
จำนวนเข้าชม 12401 ครั้ง
detail

-¾Ñ´ÅÁ 15cm
-á·ºä¿ÊÕ
-´Õ䫹ìÊÇÂ

"""