ไอทีโซนาส จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย เคส พาวเวอร์ซัพพลายระดับคุณภาพ โทร 0-2294-8165
Medium Price
ATX/mATX (PSU 550w / 500w)
Case computer
Middle tower
sain Case
จำนวนเข้าชม 1339 ครั้ง
detail

-Fan LED 12cm X3
-Tempered Glass

solar Case
จำนวนเข้าชม 677 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

frozen Case
จำนวนเข้าชม 2925 ครั้ง
detail

-Fan LED 12cm X2
-PSU550W

taurus Case
จำนวนเข้าชม 638 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

dragon Case
จำนวนเข้าชม 793 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

capricorn Case
จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

Hyper Case
จำนวนเข้าชม 1043 ครั้ง
detail

-Free Mouse
-Fan 12cm X2
-PSU550W

Hercules Case
จำนวนเข้าชม 1785 ครั้ง
detail

-Free Mouse
-Fan 12cm X2
-PSU550W

Falcon Case
จำนวนเข้าชม 1842 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Falcon Case
จำนวนเข้าชม 2268 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Iris Case
จำนวนเข้าชม 1857 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Bullstorm Case
จำนวนเข้าชม 1525 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Task Case
จำนวนเข้าชม 2685 ครั้ง
detail

-á¶ÁKeyboard
-á¶Á Mouse
-PSU550W

Twist Case
จำนวนเข้าชม 1234 ครั้ง
detail

-Fan LED
-Hd Audio
-PSU550W

Spear Case
จำนวนเข้าชม 2481 ครั้ง
detail

-á¶ÁËٿѧ
-Hd Audio
-PSU500W

Soar Case
จำนวนเข้าชม 1261 ครั้ง
detail

-á¶ÁËٿѧ
-Hd Audio
-PSU500W

IronZ Case
จำนวนเข้าชม 1832 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Bullets Case
จำนวนเข้าชม 1673 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Viper Case
จำนวนเข้าชม 1706 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Victory Case
จำนวนเข้าชม 2791 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Gunner Case
จำนวนเข้าชม 1854 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿14«Á
-PSU500W

Fighter Case
จำนวนเข้าชม 2856 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿14«Á
-PSU500W

Xcommando Case
จำนวนเข้าชม 4661 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

NINJA Case
จำนวนเข้าชม 6153 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

ZeroJ Case
??
จำนวนเข้าชม 4360 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

DOJO Case
จำนวนเข้าชม 8422 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

CIRCLE Case
จำนวนเข้าชม 2688 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿12«Á
-PSU500W

fresh Case
จำนวนเข้าชม 7865 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

HAWK Case
จำนวนเข้าชม 10178 ครั้ง
detail

-LED Front.
-¾Ñ´ÅÁä¿12«Á2µÑÇ
-PSU500W

JAZZ Case
จำนวนเข้าชม 12119 ครั้ง
detail

-¾Ñ´ÅÁ 15cm
-á·ºä¿ÊÕ
-´Õ䫹ìÊÇÂ

"""