ไอทีโซนาส จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย เคส พาวเวอร์ซัพพลายระดับคุณภาพ โทร 0-2294-8165
Medium Price
ATX/mATX (PSU 550w / 500w)
Case computer
Middle tower
sain Case
จำนวนเข้าชม 1587 ครั้ง
detail

-Fan LED 12cm X3
-Tempered Glass

solar Case
จำนวนเข้าชม 764 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

frozen Case
จำนวนเข้าชม 3147 ครั้ง
detail

-Fan LED 12cm X2
-PSU550W

taurus Case
จำนวนเข้าชม 735 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

dragon Case
จำนวนเข้าชม 918 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

capricorn Case
จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
detail

-Fan 12cm X1
-PSU550W

Hyper Case
จำนวนเข้าชม 1122 ครั้ง
detail

-Free Mouse
-Fan 12cm X2
-PSU550W

Hercules Case
จำนวนเข้าชม 1943 ครั้ง
detail

-Free Mouse
-Fan 12cm X2
-PSU550W

Falcon Case
จำนวนเข้าชม 2073 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Falcon Case
จำนวนเข้าชม 2385 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Iris Case
จำนวนเข้าชม 1967 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Bullstorm Case
จำนวนเข้าชม 1633 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

Task Case
จำนวนเข้าชม 2859 ครั้ง
detail

-á¶ÁKeyboard
-á¶Á Mouse
-PSU550W

Twist Case
จำนวนเข้าชม 1317 ครั้ง
detail

-Fan LED
-Hd Audio
-PSU550W

Spear Case
จำนวนเข้าชม 2602 ครั้ง
detail

-á¶ÁËٿѧ
-Hd Audio
-PSU500W

Soar Case
จำนวนเข้าชม 1320 ครั้ง
detail

-á¶ÁËٿѧ
-Hd Audio
-PSU500W

IronZ Case
จำนวนเข้าชม 1902 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Bullets Case
จำนวนเข้าชม 1716 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Viper Case
จำนวนเข้าชม 1765 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Victory Case
จำนวนเข้าชม 2898 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-Hd Audio
-PSU500W

Gunner Case
จำนวนเข้าชม 1901 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿14«Á
-PSU500W

Fighter Case
จำนวนเข้าชม 2903 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿14«Á
-PSU500W

Xcommando Case
จำนวนเข้าชม 4760 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

NINJA Case
จำนวนเข้าชม 6268 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

ZeroJ Case
??
จำนวนเข้าชม 4491 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

DOJO Case
จำนวนเข้าชม 8503 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿15«Á
-PSU500W

CIRCLE Case
จำนวนเข้าชม 2737 ครั้ง
detail

-à¤Å×ͺà§Ò
-¾Ñ´ÅÁä¿12«Á
-PSU500W

fresh Case
จำนวนเข้าชม 7960 ครั้ง
detail

-Usb 2.0
-Fan 12 cm
-PSU550W

HAWK Case
จำนวนเข้าชม 10310 ครั้ง
detail

-LED Front.
-¾Ñ´ÅÁä¿12«Á2µÑÇ
-PSU500W

JAZZ Case
จำนวนเข้าชม 12273 ครั้ง
detail

-¾Ñ´ÅÁ 15cm
-á·ºä¿ÊÕ
-´Õ䫹ìÊÇÂ

"""