After Service

การประกันตัวเคสคอมพิวเตอร์
โคร้างสร้าง รับประกัน 1 เดือน ( case ที่ผ่านการเจาะหรือขันสกูรเพื่อการประกอบแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน) ก่อนประกอบทุกครั้งต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ case ทั้งหมด หากพบข้อบกพร่องไม่ว่ากรณีใดๆให้รีบส่งเคลมทันที ถ้าทำการประกอบไปแล้วพบข้อบกพร่องภายหลัง ทางบริษัทฯ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
พาวเวอร์ซัพพลาย ภายในเคส
พาวเวอร์ในเคส ITSONAS ทั่วไป รับประกัน 1 ปี
พาวเวอร์ITSONAS รับประกัน 1 ปี
พาวเวอร์ ROCK PSU รับประกัน 2 ปี
พาวเวอร์TOPSONAS รับประกัน 3 ปี
พาวเวอร์รุ่น ePLUS POWER รับประกัน 3 ปี
พาวเวอร์รุ่น WINNER POWER รับประกัน 3 ปี

พาวเวอร์รุ่น THUNDERBOLT POWER รับประกัน 3 ป

เงื่อนไขที่ทำให้สิ้นสุดการรับประกัน
สาเหตุเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติวิสัย เช่น โดนของเหลว, ตกหล่นหรือได้รับแรงกระแทกจากอุปกรณ์ภายนอก มีสัตว์หรือแมลง เข้าไปในตัวเครื่องทำให้เกิดการลัดวงจร หรือใช้กับแรงดัน ไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน(220V / 50 Hz ) หรือกรณีอื่นๆ ทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกันสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกันสาเหตุที่เกิดจากการจงใจทำให้เสีย เช่นมีการดัดแปลงสภาพ มีรอยซ่อม ผิดไปจากสภาพเดิมของตัวสินค้าหรือทำให้ VOID ของ บริษัทฯ ฉีกขาด ทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
ที่อยู่บริษัท

*ท่านสามารถส่งเคลมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มาหรือ
เคลมโดยการมาที่บริษัทโดยตรง

ริษัท ไอทีโซนาส จำกัด 549/61 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวาเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 0-2294-8165-66 แฟกซ์ 02-294-8167